Do parafian

Zgromadzenie ‘Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagraniczne’ zaproponowało Biskupowi Rotterdamu nowego kapłana dla parafii polskiej w Rotterdamie. Kapłan ten, ks. Andrzej Szczepaniak (lat 55), jest do dyspozycji maksymalnie do 1 marca 2017r.

Biskup Rotterdamu, J. van den Hende, mianował ks. Andrzeja Szczepaniaka administratorem parafii polskiej w Rotterdamie. Ks. Andrzej przez najbliższe miesiące będzie sprawował Msze św. i udzielał sakramentów.

Ks. Biskup van den Hende wzywa parafian do powitania ks. Andrzeja, do harmonijnej współpracy z nim i z Zarządem w tym okresie. Tylko w ten sposób parafia polska w Rotterdamie będzie mogła nadal istnieć.

Roraty

Szablony lampionów na Roraty będą rozdawane dzieciom 19 listopada w czasie szkolnej Mszy Świętej o godz.18:00.
Pierwsza Msza roratnia już w sobotę 3 grudnia o godz.18:00.

Nauki Przedślubne

Następny kurs Nauk Przedślubnych zaplanowany jest na luty/marzec 2017. Data i godzina rozpoczęcia tego kursu będzie podana podczas Mszy Świętych pod koniec stycznia 2017.

Rozliczenie Polskiej Parafii pw. NMP Gwiazdy Morza za rok 2015

Rotterdam, 29.09.2016

 

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie,

Jak co roku otrzymują Państwo bilans Parafii za rok poprzedni. Zgodnie z zasadami, w maju br. bilans został złożony do zatwierdzenia w Biskupstwie Rotterdam.

Z zamieszczonego poniżej rozliczenia za rok 2015 wynika, że w porównaniu do lat poprzednich znaczenie wzrosły wpływy (przychody), jest to bardzo pozytywna odpowiedź Państwa na prośby Zarządu Parafii o większą ofiarność. Ta tendencja utrzymuje się szczęśliwie już od 2012 roku.

SOBOTY - ZMIANA GODZINY MSZY ŚW.

Od 1 września wszystkie Msze Święte sobotnie odprawiane będą o godz.18:00 (a nie jak dotychczas o godz.19:00).

W soboty, w które zaplanowane są zajęcia w Szkole Parafialnej (20 razy w roku) będzie to Msza Święta szkolna, przygotowywana specjalnie dla dzieci.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA - zmiana tajemnic

Nowe intencje na październik i listopad 2016 otrzymają Państwo w sobotę 24.09.2016 praz w niedzielę 25.09.2016.

Zapraszamy nowych chętnych do naszej Róży!

Konto bankowe Parafia w Hadze

Numer IBAN: NL20RABO0309167698
Nazwa: Parochie H. Johannes Paulus II

Bóg zapłać za składane ofiary!

Kerkbalans 2016 (dobrowolna składka na utrzymanie Parafii)

Bóg zapłać tym, Parafianom, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą nowopowstałą Parafię już złożyli swoje ofiary (w ramach akcji Kerkbalans). Środki te są niezbędne do rozwoju naszej Wspólnoty.

Bardzo dziękujemy!

Z samych ofiar składanych na tzw. tacę i przy okazji chrztów, ślubów, intencji, wypominek i kolędy, nie bylibyśmy w stanie utrzymać Parafii. Pamiętajmy o tym, że nie otrzymujemy żadnego wsparcia ani z Kościoła w Polsce ani w Holandii.

Prosimy pozostałych Parafian o włączenie się do tej akcji, każdy według swoich możliwości. Przypominamy, że złożone w latach poprzednich deklaracje, jeśli nie zostały zmienione, są aktualne także w tym roku.

Najprostszą formą wpłaty jest przelew bankowy na podane poniżej konto:

 • IBAN: NL20RABO0309167698
 • nazwa: Parochie H. Johannes Paulus II, Den Haag

Proszę zaznaczyć w opisie na przelewie: Kerkbalans

Można też dokonać wpłaty gotówką w zakrystii.

Cegiełka na Parafię

Zachęcamy wszystkich Państwa do nabycia płyty „Dla Ciebie” naszego zespołu parafialnego Struny Światła z Leiden. Wielu z nas uczestniczyło już w ich koncertach w różnych kościołach i posiada też płytę, ale polecam tę sprawę wszystkim Państwu, gdyż dochód ze sprzedaży płyt zespół przeznaczył na finansowe wsparcie naszej Parafii. Płyty są do nabycia w zakrystii po każdej Mszy Świętej.

Parafia Personalna

Nasza nowo powstała Parafia pw. Św. Jana Pawła II posiada status parafii personalnej, co oznacza, że parafianinem jest jedynie ta osoba, która zadeklaruje chęć przynależności poprzez zapis do Parafii.

Coniedzielny udział we Mszach Świętych w polskich kościołach, czy fakt zamieszkania na terenie Parafii nie jest jednoznaczny z przynależnością do niej (bo w takim przypadku mielibyśmy ponad 100 tysięcy parafian, w tym osoby niewierzące i innej wiary).

Również fakt, że ktoś w naszej Parafii uczestniczył w naukach przedmałżeńskich, zawarł małżeństwo czy ochrzcił dziecko nie oznacza automatycznej przynależności do Parafii, gdyż w naszej wspólnocie mają miejsce śluby i chrzty osób także spoza Parafii.

Po każdej Mszy Świętej w zakrystii można otrzymać formularze zapisu do Parafii.

Parafianie

 • mają prawo do korzystania z posług sakramentalnych takich jak
  • I Komunia Św.
  • Sakrament Chorych
 • mogą otrzymywać zaświadczenia aby zostać
  • matką/ojcem chrzestnym
  • świadkiem bierzmowania
  • świadkiem ślubu
 • mogą też otrzymać pozwolenie na Chrzest Św. własnego dziecka w innej parafii (np. w Polsce), albo zgodę na ślub w innej parafii
 • sprawa dotyczy również pogrzebu

Strony

Subskrybuj Polska Parafia Den Haag RSS