De eerste H. Communie

De pastoor houdt zich bezig met de voorbereiding op de eerste H. Communie. Voor de kinderen is een cyclus van catecheselessen voorzien op elke tweede zaterdag in de maanden september tot mei (Rotterdam). Op het moment van aanmelding door hun ouders dienen de kinderen tussen 7 en 9 jaar oud te zijn en - in de mate van hun taalkundige mogelijkheden - een gebed te kennen (Onze Vader, Wees gegroet Maria, Geloofsbelijdenis). De inschrijving persoonlijk of schriftelijk, steeds met overlegging van het doopbewijs van het kind, wordt verzorgd door de pastoor binnen de periode van juni tot augustus voorafgaand aan het voorbereidingsjaar. Volwassenen zetten hun verdere verdieping in de christelijke geheimen na hun doop voort (voorbereiding voor deelname aan de eucharistie en het vormsel) in het kader van verschillende catecheselessen.