Wspólnota Polska- rok 2022

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Holandii i Norwegii

Kwota dotacji w 2023 r. :  30.140,- PLN

Kwota dotacji w 2024 r. :  33.680,- PLN

Data podpisania umowy: 18/09/2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego:  928 800,00 zł

Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Holandii i Norwegii”  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.