Małżeństwo

Związek mężczyzny i kobiety z natury skierowany na zrodzenie i wychowanie potomstwa jest przez chrześcijan rozumiany jako uczestnictwo w szczególnych łaskach ofiary krzyżowej Chrystusa, Jego miłości do nas. Jest więc sakramentem, żywym tej miłości znakiem. Troska o zachowanie sakramentalnego charakteru małżeństwa uzasadnia wszelkie wymagania, przede wszystkim wewnętrzne, stawiane narzeczonym w Kościele przed zawarciem związku. Ich obustronna decyzja nigdy nie ma w zdrowym społeczeństwie charakteru ściśle prywatnego, tym bardziej we wspólnocie Kościoła, gdzie wierni wezwani są do dawania świadectwa o miłości Boga nade wszystko, będącej źródłem autentycznej miłości oblubieńczej. Każdy krok przygotowania do zaślubin nie powinien więc mieć dla nich charakteru czysto formalnego, włącznie z przygotowaniem dokumentów.

Praktyczne informacje dotyczące przygotowania się do sporządzenia dokumentacji przedślubnej (protokołu przedślubnego, licencji na ślub, oraz zapowiedzi przedślubnych i ewentualnie dyspensy na ślub):

Osoby przebywające dłużej niż 3 miesiące w Holandii są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji ślubnej w Holandii. Można to uczynić w parafii polskiej lub w parafii holenderskiej. Po zakończeniu procedury narzeczeni otrzymają całą dokumentację do przekazania parafii gdzie się odbędzie ślub.

Jeśli zdecydują się Państwo na sporządzenie dokumentacji przedślubnej w naszej Parafii (protokół przedślubny, licencja na ślub, zapowiedzi przedślubne i ew. dyspensa), to 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, należy umówić się telefonicznie (tel.070-326 33 98)) na spotkanie narzeczonych z księdzem w kancelarii parafialnej w kościele w Den Haag. Na to spotkanie należy przynieść wszystkie dokumenty i informacje wymienione poniżej:

 • paszporty lub ID narzeczonych oraz ich kopie,
 • holenderski pełen adres zamieszkania narzeczonych (razem z kodem pocztowym),
 • metryki Chrztu Świętego narzeczonych z adnotacją o Sakramencie Bierzmowania (UWAGA - data wydania metryk od 3 do 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu),
 • jeśli na metryce Chrztu Świętego nie ma odpowiedniej adnotacji, to również świadectwa Bierzmowania,
 • jeżeli ktoś z narzeczonych nie jest katolikiem, to dodatkowo potrzebne jest zaświadczenie z Gemeente (Urzędu Stanu Cywilnego) stwierdzające, że nie miał wcześniej z nikim ślubu cywilnego,
 • nazwa i pełen adres Parafii oraz nazwa i pełen adres kościoła (czasem te adresy się różnią), gdzie będzie zawierany Sakrament Małżeństwa,
 • diecezja pod jaką podlega Parafia, gdzie będzie zawierany Sakrament Małżeństwa,
 • nazwy i pełne adresy Parafii poprzedniego miejsca zamieszkania obojga narzeczonych (razem z kodami pocztowymi),
 • pełne adresy zamieszkania rodziców obojga narzeczonych (razem z kodami pocztowymi),
 • imiona, nazwiska i pełne adresy świadków ślubu (razem z kodami pocztowymi),
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i kursu poradnictwa rodzinnego obojga narzeczonych (ewentualnie te zaświadczenia można dołączyć jeszcze po spisaniu protokołu przedślubnego i licencji ale PRZED odebraniem gotowej dokumentacji ślubnej).