Polska Szkoła Parafialna w Den Haag

Polska Szkoła Parafialna w Den Haag zaprasza wszystkie dzieci od 5 do 14 lat. Celem Szkoły jest nauka religii katolickiej i języka polskiego z elementami geografii i historii Polski, oraz zapoznawanie dzieci z kulturą polską. Wspólna nauka wspomaga integrację dzieci polskich oraz dzieci polskiego pochodzenia, mieszkających w Holandii, pozwala poznać i zrozumieć własne dziedzictwo i daje solidne podstawy na przyszłość.

Zajęcia w naszej Szkole Parafialnej odbywają się zazwyczaj 2 razy w miesiącu (z uwzględnieniem wakacji), w soboty w godz.15:45 - 17:30, a zaraz po zajęciach, o godz.18:00 Msza Święta szkolna w kościele na Westeinde 12A, przygotowywana specjalnie dla dzieci. Razem mamy 20 spotkań w ciągu roku szkolnego, szczegółowy plan lekcji znajduje się poniżej.

Adres szkoły:
Polska Szkoła Parafialna w Den Haag
(budynek Het Edith Stein College)
Louis Couperusplein 33
2514 HP Den Haag

tel.: +31 70 326 33 98
e-mail: s.trypuc@onet.eu
informacji udziela i zapisy przyjmuje: ks. proboszcz Sławomir Trypuć

  • Zapisy

Zapisy uczniów przyjmowane są od 1 maja do 1 lipca. Formularze zapisu dostępne są w zakrystii po
każdej Mszy Świętej we wszystkich kościołach Parafii Den Haag.

  • Początek roku szkolnego i nowe przepisy obowiązujące w szkole

Inauguracja roku szkolnego 2021/22 w Szkole Parafialnej w Den Haag odbędzie się w sobotę 4 września o godz.15:45 (w budynku szkoły).
Z powodu przepisów obowiązujących w szkołach w Holandii, rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły, można pozostać na placu /boisku szkolnym.

Uczniowie z grup A, B, C1 i C2 zbierają się na zewnątrz szkoły od godz.15:30 przy swojej pani Nauczycielce, z którą o godz.15:45 wchodzą razem do budynku szkoły. Po zajęciach rodzice odbierają dzieci o godz.17:25 w tym samym miejscu na zewnątrz budynku, gdzie była zbiórka przed zajęciami. Starsi uczniowie, z grup D1, D2, E, F, G, H, I od godz.15:30 wchodzą sami do budynku szkoły i do swoich klas (lokale są oznaczone jak co roku) i kończą zajęcia o godz.17:30. 

Listy uczniów będą wywieszone na tablicy ogłoszeń przed wejściem do szkoły.

W czasie przerwy uczniowie nie wychodzą na korytarz, pozostają w swoich klasach.

Sekretariat szkoły będzie umieszczony przy drzwiach wejściowych do szkoły.

  • Plan zajęć w roku szkolnym 2021 / 2022

Zajęcia w szkole odbywają się w poniżej wymienione soboty z uwzględnieniem wakacji (20 spotkań):
- lekcje religii i języka polskiego - w godz.15:45 - 17:30 (z 15 min. przerwą),
- Msza Św. szkolna (niedzielna) - o godz.18:00
Nieobecność w szkole proszę zgłaszać wcześniej SMS-em u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

20212022
4182930620418152951912192914418
IXIXXXXXIXIXIIXIIIIIIIIIIIIIIIVIVVVIVI

Jasełka - sobota 29 stycznia 2022
I Komunia Św. - niedziela 29 maja 2022
Rocznica Komunii Św. - sobota 4 czerwca 2022

Opłata za szkołę za cały rok szkolny wynosi 150,- Euro za pierwsze dziecko, 120,- Euro za drugie dziecko, a trzecie i następne dziecko w rodzinie gratis, płatne do 06.11.2020 w sekretariacie szkoły w godz.15:30 - 17:00 w soboty lekcyjne.

Kwota ta obejmuje między innymi opłaty za:

  • podręczniki, zeszyty ćwiczeń, inne materiały do lekcji religii oraz j. polskiego
  • wynajem budynku szkoły i parkingu (parking szkolny jest bezpłatny dla rodziców)
  • sprzątanie szkoły, opłatę za portiera / woźnego
  • administrację
  • wodę, prąd i gaz