Polska Szkoła Parafialna w Den Haag

Polska Szkoła Parafialna w Den Haag zaprasza wszystkie dzieci od 5 do 14 lat. Celem Szkoły jest nauka religii katolickiej i języka polskiego z elementami geografii i historii Polski, oraz zapoznawanie dzieci z kulturą polską. Wspólna nauka wspomaga integrację dzieci polskich oraz dzieci polskiego pochodzenia, mieszkających w Holandii, pozwala poznać i zrozumieć własne dziedzictwo i daje solidne podstawy na przyszłość.

Zajęcia w naszej Szkole Parafialnej odbywają się zazwyczaj 2 razy w miesiącu (z uwzględnieniem wakacji), w soboty w godz.15:45 - 17:30, a zaraz po zajęciach, o godz.18:00 Msza Święta szkolna w kościele na Westeinde 12A, przygotowywana specjalnie dla dzieci. Razem mamy 20 spotkań w ciągu roku szkolnego, szczegółowy plan lekcji znajduje się poniżej.

Adres szkoły:
Polska Szkoła Parafialna w Den Haag
(budynek Het Edith Stein College)
Louis Couperusplein 33
2514 HP Den Haag

tel.: +31 70 326 33 98
e-mail: s.trypuc@onet.eu
informacji udziela i zapisy przyjmuje: ks. proboszcz Sławomir Trypuć

 • Zapisy

Zapisy uczniów przyjmowane są od 1 maja do 1 lipca. Formularze zapisu dostępne są w zakrystii po każdej Mszy Świętej, we wszystkich kościołach Parafii (Den Haag, Hillegom, Leiden).

 • Początek roku szkolnego i sprawy organizacyjne

Inauguracja roku szkolnego 2023/24 w Szkole Parafialnej w Den Haag odbędzie się w sobotę 2 września o godz.15:45 (w budynku szkoły).

Starsi uczniowie, z grup D, E1, E2, F, G, H, I wchodzą od godz.15:30 sami do budynku szkoły i do swoich klas (lokale są oznaczone) i kończą zajęcia o godz.17:30.
Najmłodsi uczniowie z grup A, B, C1 i C2 zbierają się na zewnątrz szkoły od godz.15:30 przy swoim Nauczycielu, z którym o godz.15:40 wchodzą razem do budynku szkoły. Po zajęciach rodzice odbierają dzieci o godz.17:25 w tym samym miejscu na zewnątrz budynku, gdzie była zbiórka przed zajęciami. Tak będzie przez pierwsze kilka zajęć, a potem najmłodsi uczniowie będą wchodzić do swoich klas sami, tak jak reszta uczniów.

Listy uczniów będą wywieszone przed wejściem do szkoły (na tablicy ogłoszeń) tylko przed zajęciami we wrześniu.

Sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze przed wejściem do części z lokalami klasowymi (do której mają wstęp tylko uczniowie i nauczyciele).

 • Plan zajęć w roku szkolnym 2023 / 2024

Zajęcia w szkole odbywają się w poniżej wymienione soboty z uwzględnieniem wakacji (20 spotkań): 

 • lekcje religii i języka polskiego - w godz.15:45 - 17:30 (z 15 min. przerwą),
 • Msza Św. szkolna (niedzielna) - o godz.18:00

Nieobecność w szkole proszę zgłaszać wcześniej SMS-em u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2023

2024

2

IX

16

IX

30

IX

7

X

28

X

4

XI

18

XI

2

XII

16

XII

13

I

27

I

3

II

2

III

9

III

23

III

6

IV

20

IV

11

V

1

VI

15

VI

                    
 • Jasełka - sobota 27 stycznia 2024
 • I Komunia Św. - niedziela 26 maja 2024
 • Rocznica Komunii Św. - sobota 1 czerwca 2024

Opłata za szkołę za cały rok szkolny wynosi 150,- Euro za pierwsze dziecko, 120,- Euro za drugie dziecko, a trzecie i następne dziecko w rodzinie gratis, płatne do 28.10.2023 w sekretariacie szkoły w godz.15:30 - 17:00 w soboty lekcyjne.

Kwota ta obejmuje między innymi opłaty za:

 • podręczniki, zeszyty ćwiczeń, inne materiały do lekcji religii oraz j. polskiego
 • wynajem budynku szkoły i parkingu (parking szkolny jest bezpłatny dla rodziców)
 • sprzątanie szkoły, opłatę za portiera / woźnego
 • administrację
 • wodę, prąd i gaz