Polska Szkoła Parafialna w Den Haag

Polska Szkoła Parafialna w Den Haag

Polska Szkoła Parafialna w Den Haag zaprasza wszystkie dzieci od 5 do 14 lat. Celem Szkoły jest nauka religii katolickiej i języka polskiego z elementami geografii i historii Polski, oraz zapoznawanie dzieci z kulturą polską. Wspólna nauka wspomaga integrację dzieci polskich oraz dzieci polskiego pochodzenia, mieszkających w Holandii, pozwala poznać i zrozumieć własne dziedzictwo i daje solidne podstawy na przyszłość. 

Zajęcia w naszej Szkole Parafialnej odbywają się zazwyczaj 2 razy w miesiącu (z uwzględnieniem wakacji), w soboty w godz.15:45 - 17:30, a zaraz po zajęciach, o godz.18:00 Msza Święta szkolna w kościele na Westeinde 12A, przygotowywana specjalnie dla dzieci. Razem mamy 20 spotkań w ciągu roku szkolnego, szczegółowy plan lekcji znajduje się poniżej.

Adres szkoły:
Polska Szkoła Parafialna w Den Haag
(budynek Het Edith Stein College)
Louis Couperusplein 33
2514 HP Den Haag

tel.: +31 70 326 33 98
e-mail: s.trypuc@onet.eu
informacji udziela i zapisy przyjmuje: ks. proboszcz Sławomir Trypuć

  • Zapisy

Zapisy uczniów przyjmowane są od 1 maja do 10 lipca. Formularze zapisu dostępne są w zakrystii po każdej Mszy Świętej we wszystkich kościołach Parafii Den Haag.

  • Zebranie rodziców

W niedzielę 1 września po Mszy Św. o godz.11:30 w kościele w Hadze, odbędzie się obowiązkowe 

zebranie rodziców uczniów naszej Szkoły Parafialnej. Na tym zebraniu podane będą wszelkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego, funkcjonowania szkoły oraz omówione zostaną sprawy organizacyjne.

Podany będzie również podział na grupy.
Zapraszamy wszystkich rodziców.

Inauguracja roku szkolnego 2019/20 w Szkole Parafialnej w Den Haag odbędzie się w sobotę 7 września o godz.15:45 (w budynku szkoły).

  • Plan zajęć w roku szkolnym 2019 / 2020

Zajęcia w szkole odbywają się w poniżej wymienione soboty z uwzględnieniem wakacji (20 spotkań):
- lekcje religii i języka polskiego - w godz.15:45 - 17:30 (z 15 min. przerwą),
- Msza Św. szkolna (niedzielna) - o godz.18:00
Nieobecność w szkole proszę zgłaszać wcześniej u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

20192020
7142852163071411181814284189306
IXIXIXXXIXIXIXIIXIIIIIIIIIIIIIIIVIVVVVI

Jasełka - sobota 1 lutego 2020
I Komunia Św. - niedziela 24 maja 2020
Rocznica Komunii Św. - sobota 30 maja 2020

Opłata za szkołę za cały rok szkolny wynosi 150,- Euro za pierwsze dziecko, 120,- Euro za drugie dziecko, a trzecie i następne dziecko w rodzinie gratis, płatne do 13.10.2019 w sekretariacie szkoły w godz.15:30 - 17:00 w soboty lekcyjne.

Kwota ta obejmuje między innymi opłaty za:

  • podręczniki, zeszyty ćwiczeń, inne materiały do lekcji religii oraz j. polskiego
  • wynajem budynku szkoły i parkingu (parking szkolny jest bezpłatny dla rodziców)
  • sprzątanie szkoły
  • administrację
  • wodę, prąd i gaz