Rozliczenie Polskiej Parafii pw. NMP Gwiazdy Morza za rok 2015

Rotterdam, 29.09.2016

 

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie,

Jak co roku otrzymują Państwo bilans Parafii za rok poprzedni. Zgodnie z zasadami, w maju br. bilans został złożony do zatwierdzenia w Biskupstwie Rotterdam.

Z zamieszczonego poniżej rozliczenia za rok 2015 wynika, że w porównaniu do lat poprzednich znaczenie wzrosły wpływy (przychody), jest to bardzo pozytywna odpowiedź Państwa na prośby Zarządu Parafii o większą ofiarność. Ta tendencja utrzymuje się szczęśliwie już od 2012 roku.

Rozwój naszej Parafii i dobre wyniki finansowe w ostatnich latach zostały dostrzeżone przez Biskupstwo Rotterdam. Dzięki temu, po dwóch latach negocjacji, wielu rozmowach i kontrolach finansów Parafii, w grudniu 2015 Biskupstwo Rotterdam wyraziło zgodę na zatrudnienie drugiego księdza i w konsekwencji na utworzenie w 2016 roku nowej Parafii w Den Haag dla północnej części naszej wspólnoty. O tym wszystkim informowaliśmy Państwa na bieżąco.

W porównaniu z rokiem poprzednim, w roku 2015 przychody naszej Parafii zwiększyły się o 10%, a koszty zostały zmniejszone o 3%.

Dziękujemy tym z Państwa, którzy w 2015 roku oprócz ofiar składanych na tzw. tacę i przy okazji chrztów, ślubów, intencji, wypominek i kolędy, wpłacali też coroczną składkę parafialną (tzw. kerkbalans), dzięki temu możliwa jest działalność polskiego duszpasterstwa w Diecezji Rotterdam.

Od roku 2016 obie polskie Parafie (Rotterdam i Den Haag) są już rozliczane oddzielnie, mają własne konta bankowe i budżety, dlatego bilans za 2016 otrzymają Państwo w przyszłym roku tylko ze swojej Parafii.

Wierzymy, że w nowej sytuacji wystarczy środków potrzebnych na utrzymanie i funkcjonowanie obu naszych wspólnot.

Niech przyszłość polskich Parafii będzie przedmiotem naszej wspólnej troski. Pamiętajmy o tym również w modlitwie.

 

Serdecznie pozdrawiamy - Szczęść Boże,

Zarząd Parafii

Attachment: