De biecht (sacrament van boete en verzoening)

Bij gelegenheid van elke H. Mis alsmede voorafgaande aan vieringen op weekdagen wordt er biecht gehoord. Dit kan op verzoek eveneens op andere tijdstippen, na voorafgaand overleg met de priester over het gewenste tijdstip (bijv. telefonisch).