Wspólnota Polska- rok 2022

Informujemy, że nasza Szkoła Parafialna otrzymała w roku 2022 wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"na częściowe pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla Szkoły.

"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022"