Wspólnota Polska

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała  wsparcie finansowe od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Dofinansowanie obejmuje koszty wynajmu pomieszczeń  oraz koszty osobowe.