Zebranie rodziców uczniów z grupy komunijnej (grupa D1 i D2)

Obowiązkowe zebranie rodziców dzieci komunijnych odbędzie się po szkolnej Mszy Świętej, w sobotę 18 stycznia 2020 (w kościele).

Należy na nie dostarczyć kopię Metryki Chrztu.

Wymagana jest obecność przynajmniej jednego rodzica.