Modlitwa nad pokarmami

Modlitwa nad pokarmami, którą można odmówić przed śniadaniem wielkanocnym, zamiast tradycyjnej święconki w kościele:

 

Błogosławieństwo pokarmów przed wielkanocnym posiłkiem

 

Głowa rodziny mówi:  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:  Amen

 

Ta sama osoba zapala świecę i mówi:  Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!

Wszyscy odpowiadają:  Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

 

Następnie odczytywany jest tekst z Pisma Św.:  Z listu Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was.

 

Głowa rodziny:  W czasie, kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek, wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, wielu utraciło swoich bliskich, nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu tak jak my - gdyż chorują albo pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy odmawiają:  Ojcze nasz

 

Głowa rodziny wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

Panie Jezu, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś Apostołom przygotować wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród nas podczas wielkanocnego posiłku.

 

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław ( znak krzyża nad chlebem) ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo, na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.

 

Baranku Boży, Ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław ( znak krzyża nad pokarmami) to mięso i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

 

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław ( znak krzyża nad jajkami) te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami.

Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panującej epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają:  Amen