Początek roku szkolnego i nowe przepisy obowiązujące w szkole

Inauguracja roku szkolnego 2020/21 w Szkole Parafialnej w Den Haag odbędzie się w sobotę 5 września o godz.15:45 (w budynku szkoły).

Z powodu przepisów obowiązujących w szkołach w Holandii, rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły, można pozostać na placu /boisku szkolnym.

Uczniowie z grup A, B, C1 i C2 zbierają się na zewnątrz szkoły od godz.15:30 przy swojej pani Nauczycielce, z którą o godz.15:45 wchodzą razem do budynku szkoły. Po zajęciach rodzice odbierają dzieci o godz.17:25 w tym samym miejscu na zewnątrz budynku, gdzie była zbiórka przed zajęciami.
Starsi uczniowie, z grup D1, D2, E, F, G, H, I od godz.15:30 wchodzą sami do budynku szkoły i do swoich klas (lokale są oznaczone jak co roku) i kończą zajęcia o godz.17:30.

Listy uczniów będą wywieszone na tablicy ogłoszeń przed wejściem do szkoły.

W czasie przerwy uczniowie nie wychodzą na korytarz, pozostają w swoich klasach.

Sekretariat szkoły będzie umieszczony przy wejściu do szkoły.