Szablony lampionów na Roraty

Szablony lampionów na Roraty będą rozdawane dzieciom 14 listopada w Szkole i po szkolnej Mszy Świętej o godz.18:00.

Pierwsza Msza Roratnia z procesją z lampionami, już w sobotę 28 listopada o godz.18:00.