KERKBALANS 2024 (DOBROWOLNA SKŁADKA NA UTRZYMANIE PARAFII)

Bóg zapłać tym, Parafianom, którzy w poczuciu odpowiedzialności za naszą nowopowstałą Parafię złożyli swoje ofiary w roku 2023 w ramach akcji Kerkbalans. Środki te są niezbędne do rozwoju naszej wspólnoty. Bardzo dziękujemy!
W całym Kościele w Holandii w styczniu 2024 rozpocznie się doroczna AKCJA KERKBALANS, my również zwracamy się do naszych Parafian z prośbą o wsparcie finansowe naszej młodej wspólnoty.
Z samych ofiar składanych na tzw. tacę i przy okazji chrztów, ślubów, intencji mszalnych, wypominek i kolędy, nie bylibyśmy w stanie utrzymać Parafii.
Pamiętajmy o tym, że nie otrzymujemy żadnych dotacji ani z Kościoła w Polsce ani w Holandii.

Przypominamy, że złożone w latach poprzednich deklaracje, jeśli nie zostały zmienione, są aktualne w kolejnym roku.

Najprostszą formą wpłaty jest przelew bankowy na podane poniżej konto:

IBAN: NL20RABO0309167698
nazwa: Parochie H. Johannes Paulus II, Den Haag

Proszę zaznaczyć w opisie na przelewie: Kerkbalans


Można też dokonać wpłaty gotówką w zakrystii.